Stomatološka poliklinika Gašparac, Zageb

Cjenik

Anestezija 7€ / 52,74kn

Aplikacija lijeka 20€  /  150,69kn

IMPLANTOLOGIJA

Implantat Dentium 550€ / 4.143,98kn

Implantat Straumann 665€ / 5.010,44kn

Abutment za implantate od 200,00 / od 1.506,90kn

Keramička krunica – na implantatu od 240,00€ / 1.808,28kn

ZUBNE KRUNICE

Privremena krunica 10€ / 75,35kn

Privremena laboratorijska PMMA krunica 67€ / 504,81kn

Hibridna krunica (kompozitno keramička) 150,00€ / 1.300,18kn

Metal keramička krunica 230,00 € / 1.732,94kn

Cirkon monolit krunica 250,00€ / 1.883,63kn

Cirkon keramička krunica 350,00€ / od 2.637,08kn

Staklokeramička krunica 350,00€ / 2.637,08kn

Teleskopske krunice (bez zlata) 290€ / 2.185,01kn

ALL-ON-4

All-on-4 od 6.340€ / od 47.768,73kn

Privremeni rad na 4 implantata – imedijatno opterećenje 750€ / 5.650,88kn

Fiksan rad na zavidavanje 2.390€ / 18.007,46kn

WIRONIT PROTEZA NA PREČKI od 5.159,00€ / od 38.870,49kn

* u cijenu nisu uključene, panoramska snimka, CT, ekstrakcije zuba i lokalne anestezije.

ZUBNE PROTEZE

Totalna proteza 670,00€ / 5.048,12kn

Skeletirana proteza – Wiron 870,00€ / 6.555,02kn

Privremena proteza 300,00€ / 2.260,35kn

Privremena parcijalna proteza (1-3 zuba) 100,00€ / 753,45kn

ORALNA KIRURGIJA

Ekstrakcija mliječnog zuba 15€ / 113,02kn

Ekstrakcija zuba od 40,00€ / od 301,38kn

Operativna ekstrakcija 170,00€ / 1.280,87kn

Apikotomija / Cistektomija 175,00€ / 1.318,54kn

Regeneracija kosti pomoću umjetne kosti od 200,00€ / od 1.506,90kn

Regeneracija pomoću PRF 110,00€ / 828,80kn

Podizanje dna sinusa od 150€ / od 1.130,18kn

ESTETSKA DENTALNA MEDICINA

Uklanjanje zubnog kamenca 40,00€ / 301,38kn

Izbjeljivanje zuba po čeljusti 160,00€ / 1.205,52kn

Uklanjanje zubnog kamenca 40,00€ / 301,38kn

Gingivektomija / kauterizacija po zubu 20€ / 150,69kn

Smile Design 150€ / 1.130,18kn

Mock Up od 67€ / 504, 81kn

Mock Up digitalni, po čeljusti 150,00€ / 1.130,18kn

Staklokeramička ljuskica / Veneers 380€ / 2.863,11kn

ORTODONCIJA

Dijagnostički postupak i plan terapije 100,00€ / 753,45kn

SimplySmile terapija (prozirni aligneri) od 1.200€ / 9.041,40kn

Fiksni aparat od 2.390€ / 18.007,46kn

Mobilni (noćni) aparatić 750€ / 5.650,88kn

Retainer (izvan terapije) 80,00€ / 602,76kn

* U konačnu cijenu terapije uključena je cijela terapija sa svim kontrolama i prvim retainerom.

PARODONTOLOGIJA

Klasična kiretaža po kvadrantu 80€ / 602,76kn

Kiretaža po kvadrantu otvorena (kirurška) 150,00€ / 1.130,18kn

Kirurško produljenje krune zuba 115,00€ / 866,47kn

DIJAGNOSTIKA

2D Ortopantomografski snimak čeljusti – digitalni 27,00€ / 203,43kn

RTG (intraoralni snimak) 8€ / 60,28kn

KONZERVATIVA

Kompozitni ispun od 30,00€ / od 226,04kn

Punjenje kanala – endodoncija od 60,00€ / od 452,07kn

Revizija starog punjenja – endodoncija od 30€ / 226,04kn 

Overlay 320,00€ / 2.411,04kn

ESTETIKA LICA

PRP estetika lica I. tretman 200,00€ / 1.506,09 kn

PRP estetika lica II. Tretman 135,00€ / 992.86kn

PRP estetika lica III.tretman 110,00€ / 828.80kn