Stomatološka poliklinika Gašparac, Zageb

Impressum

Stomatološka poliklinika dr. Gašparac d.o.o.

Adresa: Ulica Ivana Trnskog 17, 10000 Zagreb
OIB 22644979669
MBS 080608226

IBAN: HR5323600001101964230
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb

Društvo je 27.04.2007. upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
Osoba ovlaštena za zastupanje: dr. Ivo Gašparac