Stomatološka poliklinika Gašparac, Zageb

Naši radovi

Pogledajte neke od naših izdvojenih stomatoloških radova i zahvata
ill
Prije i nakon zahvata

ALL ON 4 gore – privremeni

Gornja totalna proteza i Donja Proteza retinirana korijeskim kapicama

Kompozitne ljuske i ispuni – injekcijska tehnika

Cirkon keramiče solo krunice

Cirkonske kapice sa slojevanom keramikom

Staklokeramičke ljuskice u fronti

Cirkon keramički most u fronti

Gore i dolje cirkon keramički mostovi

Cirkon keramički mostovi u gornjoj čeljusti

Group 6