Stomatološka poliklinika Gašparac, Zageb

Opći uvjeti korištenja

Autorska prava

©Copyright Stomatološka poliklinika Gašparac. Sva prava pridržana. Tekstovi, slike, grafički elementi, tonski zapisi, animacije, video klipovi, kao i njihov raspored na Internet prezentacijama podliježu zakonima o autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj imovini. Ovi objekti se ne smiju kopirati u komercijalne svrhe, ne smiju se distribuirati, niti se bilo koji od ovih objekata smije mijenjati i postavljati na druge Internet prezentacije. Neke od Internet prezentacija Stomatološka poliklinika Gašparac stranica mogu sadržati slike koje pripadaju trećim stranama.

Garancije i odgovornost

Informacije na ovoj Internet prezentaciji ne podliježu nikakvoj garanciji, navedenoj ili nagoviještenoj, uključujući tu i bilo kakve garancije o komercijalnosti, upotrebljivosti u određenu svrhu, kao ni o zloupotrebi prava trećih strana. Iako se smatra da su podaci dati na ovoj prezentaciji točni, oni mogu sadržavati greške ili netočne podatke. Stomatološka poliklinika Gašparac ni u kom slučaju ne snosi odgovornost ni prema kome ni za kakve posebne, indirektne ili naknadne štete vezane za ovaj materijal, osim ako nisu izazvane teškim nemarom ili s izričitom namjerom. Stomatološka poliklinika Gašparac ne snosi odgovornost za sadržaj Internet prezentacija koje održavaju treće strane i ne priznaje nikakvu odgovornost za putokaze koji vode s ove na druge prezentacije.

Registrirani zaštićeni znakovi

Ako to nije drugačije navedeno, autorska prava na sve zaštićene znakove na ovoj prezentaciji pripadaju Stomatološka poliklinika Gašparac, uključujući tu i marke, imena modela, logotipove i ambleme.

Licence

Stomatološka poliklinika Gašparac stranica je željela napraviti inovativnu i informativnu Internet prezentaciju, ali je bez obzira na to potrebno naglasiti da Stomatološka poliklinika Gašparac mora zaštititi svoju intelektualnu imovinu, uključujući tu patente, registrirane zaštićene znakove i autorska prava. U skladu s time, posjetitelji ove prezentacije ne stječu licencu za korištenje intelektualnog dobra firmi koje čine Stomatološka poliklinika Gašparac, kao ni trećih strana predstavljenih na njoj.